Classes – Italian Courses

Επίπεδο 1 – Αρχαρίων
Principianti (Επίπεδο Α1-Α2-Β1)

Είναι το τμήμα εισαγωγής, κατά τη διάρκεια του οποίου διδάσκονται οι βασικές δομές της γραμματικής της γλώσσας καθώς επίσης γίνονται και τα πρώτα μαθήματα φωνητικής. Η μελέτη γίνεται πάνω σε απλά και κατανοητά κείμενα, ακουστικά θέματα, ασκήσεις κατανόησης. Με την βοήθεια των καθηγητών ο σπουδαστής είναι σε θέση, πολύ σύντομα να εκφράζεται στα Ιταλικά σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας (στο εστιατόριο, στον σιδηροδρομικό σταθμό, στο ξενοδοχείο).

Έχει ήδη τις βάσεις για να προσεγγίσει τον Ιταλικό τρόπο ζωής και σκέψης. Μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση χρησιμοποιώντας σωστά τις γραμματικές του γνώσεις , που αυξάνονται όλο και περισσότερο, και ένα λεξιλόγιο που γίνεται όλο και πιο πλούσιο. Τα κείμενα είναι πιο σύνθετα, έχει ασκήσεις κατανόησης, εκθέσεις και συζητήσεις πάνω σε θέματα επικαιρότητας.

Τα ακουστικά θέματα είναι προσαρμοσμένα, άλλα παρμένα από την καθημερινότητα (διακοπές, περιπέτειες, τρόπος διατροφής, υγεία κ.α.).

Έναρξη μαθημάτων 4 φορές τον χρόνο.

Τμήματα Οκτωβρίου.
Διάρκεια: Οκτώβριος  – Μαϊος (8 μήνες)
Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 4-5-6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Τμήματα Νοεμβρίου

Διάρκεια: Νοέμβριος – Μαϊος (7 μήνες)
Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 4-5-6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Τμήματα Φεβρουαρίου
Διάρκεια: Φεβρουάριος – Ιούνιος (5 μήνες)
Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 4-5-6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Θερινά Τμήματα
Διάρκεια: Ιούνιος – Οκτώβριος (5 μήνες)
Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα ,4- 5- 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Επίπεδο 2 – Β2 (Medio)

O σπουδαστής διαβάζει με άνεση χωρίς να μεταφράζει. Έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επικοινωνιακές ικανότητές του και οι συζητήσεις του, υποβοηθούμενες πάντοτε από τον καθηγητή του, είναι πάνω στα πιο ποικίλα θέματα.

Είναι σε θέση να κατανοεί την γλώσσα των media και να καταλαβαίνει περισσότερο τον κόσμο της Ιταλικής κοινωνίας, με τις δυναμικές της και την εξέλιξή της.
Έναρξη μαθημάτων 2 φορές τον χρόνο.

Τμήματα Οκτωβρίου
Διάρκεια: Οκτώβριος – Μαϊος (8 μήνες)
Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Θερινά Τμήματα

Διάρκεια: Ιούλιος – Νοέμβριος (5 μήνες)
Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)
Το συγκεκριμένο θερινό τμήμα ολοκληρώνεται πριν τις εξετάσεις του Νοεμβρίου για το Celi 3, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2) , ώστε ο σπουδαστής να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα.

Επίπεδο 3 - C1 (Avanzato)

Έναρξη μαθημάτων 2 φορές τον χρόνο.

Τμήματα Οκτωβρίου
Διάρκεια: Οκτώβριος – Μάϊος (8 μήνες)
Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 5-6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Το συγκεκριμένο  τμήμα ολοκληρώνεται πριν τις εξετάσεις του ΜαΪου για Celi 4, Cils, Plida και το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο C1) , ώστε ο σπουδαστής να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα.

Τμήματα Θερινά

Διάρκεια: Ιούλιος-Νοέμβριος (5 μήνες)
Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 4-5-6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Το συγκεκριμένο θερινό τμήμα ολοκληρώνεται πριν τις εξετάσεις του Νοεμβρίου για Celi 4, Cils, Plida και το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο C1) , ώστε ο σπουδαστής να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα

Είναι η τελειοποίηση της γλώσσας και της αφομοίωσης των τρόπων έκφρασης, απαραίτητων για την ολοκληρωμένη κατοχή της γλώσσας. Η γλώσσα των media και της πολιτικής. Μελέτη πάνω σε ιδιαίτερες συντακτικές δομές, στο ύφος της ομιλούμενης γλώσσας, των επιστολών και της δημοσιογραφίας. Διαχωρισμός των επιπέδων επικοινωνίας, νεολογισμοί και ιδιωματισμοί. Ανάγνωση κειμένων σύγχρονης λογοτεχνίας.

Επίπεδο 4 – C2 (Superiore)

Σύνταξη και ύφος. Ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων (πεζά και ποίηση).

Περιοδικά, εφημερίδες και τηλεόραση, ανάλυση ύφους. Στοιχεία σημειολογίας.

Ιστορία της γλώσσας και λογικής.

O σπουδαστής συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης κατέχοντας πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλο για κάθε περίσταση, χρησιμοποιεί σωστά κάθε εκφραστικό μέσο, είτε στον προφορικό λόγο [έχει από καιρό διαχωρίσει τον λόγο της λογοτεχνίας από της συνομιλίας (ακόμα και σε εργασιακό επίπεδο) ] είτε στον γραπτό. Εκφράζεται κατευθείαν στα Ιταλικά και με τον ίδιο τρόπο είναι προσαρμοσμένη και η σκέψη του.
Έναρξη μαθημάτων 2 φορές τον χρόνο.

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια: Οκτώβριος – Μαϊος (8 μήνες)
Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 5-6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διάρκεια: Οκτώβριος – Μαϊος (8 μήνες)
Διδασκαλία:2- 3 φορές την εβδομάδα , 8-12 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)
Ορολογία. Προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Ιταλικά πανεπιστήμια.

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει δύο διδακτικές χρονιές σε μία. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις Μαΐου, επιπέδου Β2. Είναι ταχύρυθμο τμήμα και ουσιαστικά εντός 8 μηνών ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό πρόγραμμα δύο διδακτικών ετών.

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ο υποψήφιος φοιτητής προετοιμάζεται στην ορολογία (στα Ιταλικά ) των ειδικών  μαθημάτων Βιολογίας, Χημείας,  Φυσικής, Μαθηματικών, Ιστορία τέχνης, αρχιτεκτονικό σχέδιο κ.α τόσο για τις εισαγωγικές εξετάσεις όσο και για το πρώτο έτος των σπουδών του, σε ιταλόφωνα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Εντατικά τμήματα γλώσσας

Εκμάθηση της αγγλικής και ιταλικής γλώσσας για την εισαγωγή σε ιταλόφωνα και αγγλόφωνα ακαδημαϊκά τμήματα (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Βιολογία, Πολυτεχνείο κα).

Παρέχεται:

Ολοκληρωμένη καθοδήγηση του υποψηφίου για τις σπουδές του, την επιλογή του Πανεπιστημίου καθώς και την online εγγραφή στη πρώτη σχόλη της επιλογής του σε ιταλικά πανεπιστήμια, ιταλόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα, καθώς και σε πανεπιστήμια  στη Βουλγαρία.

Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εγγράφων – δικαιολογητικών για την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο, σε ιταλικά, ιταλόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα, καθώς και σε τμήματα στη Βουλγαρία.