About

Galileo Galilei

Η ταυτότητά μας

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Γλωσσών Galileo Galilei (Ιταλικά, Ισπανικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Γαλλικά) ξεκίνησε το 1986 και χάρη στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους που ακολουθεί βρέθηκε γρήγορα στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
Τα αποτελέσματα και οι επιτυχίες των μαθητών μας, επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό. Στο Galileo Galilei αντιμετωπίζουμε την γλώσσα σαν τη βάση κάθε κουλτούρας και σαν μια ζωντανή επικοινωνία.
open book cover image

Καθηγητές

Οι καθηγητές του Ινστιτούτου αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για τους μαθητές, που χάρη σε αυτούς αναπτύσσουν το ενδιαφέρον για την εκμάθηση και την χρήση της γλώσσας, όπως επίσης και τα πολιτιστικά τους ενδιαφέροντα. Η μέθοδος αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών ικανοτήτων με τη βοήθεια διδακτικού υλικού αποτελούμενου από κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό και πολυμέσα και συμπληρώνονται από μια συνεχή και αναγκαία πρακτική εξάσκηση της γλώσσας.
Η παραπάνω διαδικασία εμπλουτίζεται με τη σύνταξη συγγραμμάτων από τους ίδιους τους καθηγητές,οι οποίοι παρέχουν εύχρηστα εγχειρίδια με εκπαιδευτικό υλικό το οποίο πέρα από το μαθησιακό του χαρακτήρα έχει ως στόχο να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στον πολιτισμό της κάθε χώρας.
1
Native Speakers
Οι καθηγητές του Ινστιτούτου έχουν ως μητρική γλώσσα τα ιταλικά, ισπανικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ρωσικά. Η πανεπιστημιακή κατάρτιση σε εξωτερικό και Ελλάδα καθώς και η μακρόχρονη εμπειρία τους στην διδασκαλία έχει ως αποτέλεσμα να μεταφέρουν τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα και την κουλτούρα της χώρας τους στη μαθησιακή διαδικασία , η οποία μετατρέπεται σε μια ευχάριστη διαδικασία ανταλλαγής γλώσσας και πολιτισμού. . Η μέθοδος αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών ικανοτήτων με τη βοήθεια διδακτικού υλικού αποτελούμενου από κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό και πολυμέσα που συμπληρώνονται από μια συνεχή και αναγκαία πρακτική εξάσκηση της γλώσσας.
2
Πιστοποιημένοι εξεταστές πτυχίων
Οι καθηγητές του Ινστιτούτου μας είναι εγκεκριμένοι εξεταστές των διεθνώς αναγνωρισμένων ξενόγλωσσων πτυχίων. Η μακρόχρονη εκπαίδευσή τους καθώς και η διαδικασία επιλογής τους ως πιστοποιημένους εξεταστές πτυχίων τους κατατάσσουν στους καλύτερους καθηγητές εκμάθησης ξένης γλώσσας. Έτσι , γνωρίζουν άριστα την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας για την απόκτηση τους αλλά και τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας

Διδακτική Μέθοδος

Η διδακτική μέθοδος Galileo Galilei βασίζεται σε μια προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από την επικοινωνία και τις περιστάσεις, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας της ιταλικής, ισπανικής, αγγλικής, γερμανικής ,γαλλικής και ρωσικής γλώσσας.

Η μέθοδος Galileo Galilei στοχεύει στην ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών ικανοτήτων με τη βοήθεια διδακτικού υλικού αποτελούμενου από κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό και πολυμέσα και συμπληρώνεται από μια συνεχή και αναγκαία πρακτική εξάσκηση της γλώσσας μέσω των προφορικών.

Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στην διαρκή επαφή με τον καθηγητή κατά την διάρκεια των μαθημάτων αλλά και συνεχή ενημέρωση του σπουδαστή με διδακτικό υλικό και μετά το πέρας των διδακτικών ωρών.Ειδικές εκπαιδευτικές πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση κρατώντας τους μαθητές διαρκώς ενήμερους και σε επαφή με τη γλώσσα.

Σκοπός μας είναι η εκμάθηση της κάθε γλώσσας, όχι μόνο για την απόκτηση των πτυχίων αλλά και για την πραγματική γνώση της ιταλικής, ισπανικής, αγγλικής, γερμανικής,γαλλικής και ρωσικής γλώσσας. Η σωστή δομή λόγου και η σωστή προφορά διδάσκεται από καθηγητές ανωτάτης εκπαίδευσης και Native Speakers (καθηγητές μητρικής γλώσσας).

Στόχος μας είναι ο/η σπουδαστής/τρια να γνωρίσει και την κουλτούρα, τον πολιτισμό τα ήθη και τα έθιμα κάθε χώρας ξεχωριστά.

Η εκμάθηση της γλώσσας στο Ινστιτούτο μας, με την μέθοδο Galileo Galilei, είναι μια εμπειρία ευχάριστη στον μαθητή με τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα.

What
people say
about us

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το Ινστιτούτο Galileo Galilei επιλέχθηκε από μια ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου της Siena ως η καλύτερη σχολή ιταλικών ανάμεσα σε πολυάριθμα γλωσσολογικά κέντρα και Πανεπιστήμια που λειτουργούν ανά τον κόσμο.Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο να συγκροτήσει από το πρωτότυπο διδακτικό υλικό κάθε Ινστιτούτου ή Πανεπιστημίου που επιλέχθηκε, ένα σύνολο διδακτικών μεθόδων, τρόπων προσέγγισης της διδασκαλίας, γλωσσολογικού και πολιτισμικού υλικού της ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας για να χρησιμοποιηθεί κατά τη διδασκαλία της ιταλικής, ως ξένης γλώσσας. Σ’ αυτή την προσπάθεια το Ινστιτούτο Galileo Galilei κατέθεσε τις ειδικές διδακτικές τεχνικές του ,οι οποίες βοηθούν τον σπουδαστή, να φέρει σε πέρας αποτελεσματικότερα και ευκολότερα τους στόχους του.Το αποτέλεσμα της έρευνας δημοσιεύτηκε το 1995 στη Ρώμη με τίτλο “ Curricolo di italiano per stranieri ”

To Galileo Galilei στα πλαίσια της πολύχρονης συνεργασίας του με το τμήμα Πρακτικής Άσκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναδείχθηκε στις πρώτες θέσεις υποδειγματικού φορέα υποδοχής φτάνοντας στη βράβευσή του τον Φεβρουάριο του 2019.Κάθε χρόνο φοιτητές/-τριες από τα τμήματα της Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, της Γερμανικής, Ιταλικής και Γαλλικής Φιλολογίας βρίσκουν ένα γόνιμο έδαφος να γνωρίσουν τον επαγγελματικό χώρο και να εκπαιδευτούν στον τομέα της διδασκαλίας και της δια βίου μάθησης δίπλα στους πιο έμπειρους καθηγητές και προσωπικό.

Join our community!