CREATE YOUR FUTURE

CREATE YOUR FUTURE

Διαμορφώστε το μέλλον σας μαθαίνοντας μια νέα γλώσσα.

Νέα τμήματα Δια ζώσης, Online και Ηybrid 2023-2024.

Οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μαθήματα αμιγώς Online, Δια ζώσης και Hybrid(συνδυαστικά). Χάρη στη δυνατότητα επιλογής του τρόπου παρακολούθησης ,ο σπουδαστής μπορεί να γνωρίσει τον τρόπο διδασκαλίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του ώστε να είναι ο ίδιος πιο αποδοτικός στο καλύτερο περιβάλλον για τον ίδιο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην εκμάθηση Ξένων Γλωσσών για όλα τα επίπεδα , για τις γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Γαλλικά.

Το Ινστιτούτο Galileo Galilei εξελίσσει το μοντέλο της Υβριδικής Εκπαίδευσης προσφέροντας κάθε δυνατότητα μάθησης στους σπουδαστές του. Στο Galileo Galilei ,η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται εφικτή για όλους τους σπουδαστές σε όλη την Ελλάδα αλλά και στον κόσμο.

Το πλαίσιο εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας  είναι από τους κύριους παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη στο Ινστιτούτο μας. Είναι δεδομένο πως το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης έχει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς βοηθά τον μαθητή να βελτιώνεται, του δίνει ισχυρά κίνητρα μάθησης και τον εντάσσει στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης τόσο με το γλωσσικό αντικείμενο όσο και με την υπόλοιπη τάξη. Μέσα σε τάξεις φιλικές προς τον μαθητή, με τον πιο up-to-date τεχνολογικό εξοπλισμό και με καθηγητές πρόθυμους και κοντά στον σπουδαστή, το μόνο που απομένει είναι να επιλέξει ο σπουδαστής τον τρόπο παρακολούθησης που τον εξυπηρετεί περισσότερο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ONLINE

Ο σπουδαστής  μπορεί να επιλέξει τον τρόπο παρακολούθησης των μαθημάτων με δυνατότητα αμιγώς online  και εξ αποστάσεως μέσω  της εφαρμογής του Zoom  Business/Microsoft Teams .Ο συγκεκριμένος τύπος εκπαίδευσης αφορά όλους τους σπουδαστές  στην Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα  αλλά και σε όλον τον κόσμο. Σπουδαστές που η μετακίνησή τους αποτελεί διαδικασία και δεσμεύει μέρος της ημέρας  ή σπουδαστές που λόγω υποχρεώσεων δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης, μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην ξένη γλώσσα. Η αμεσότητα , ο ζωντανός χρόνος μάθησης , το φιλικό τμήμα σε μια παραδοσιακή τάξη συνδυάζεται με τη πιο σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης ενώνοντας μαθητές,    από οποιοδήποτε γεωγραφικό πλάτος ,σε μια τάξη που συνδυάζει τη μάθηση από βιβλίο και διαδίκτυο. Τα online μαθήματα στο Ινστιτούτο μας  λόγω των άρτια εξοπλισμένων αιθουσών με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, αλλά και της ευχέρειας χρήσης τους από τους καθηγητές  καθιστούν τα μαθήματα αποδοτικά . Η ποιότητα των μαθημάτων παραμένει στο ύψιστο επίπεδο καθώς  ο αριθμός των μαθητών παραμένει μικρός έτσι ώστε να είναι ίσα κατανεμημένος ο χρόνος σε όλους τους σπουδαστές για την εξάσκηση του προφορικού αλλά και για απορίες.

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Τα δια ζώσης μαθήματα αποτελούν διαχρονική αξία στην  πορεία της εκπαίδευσης. Η ελκυστικότητα του προγράμματος οφείλεται στην αμεσότητα και στην ζωντάνια τους. Η δια ζώσης τάξη προσφέρει άμεση επαφή με τον καθηγητή και τη γλώσσα αλλά παράλληλα δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για μια ευχάριστη μάθηση. Καλλιεργεί την κουλτούρα της εκμάθησης της γλώσσας μέσω του αυθορμητισμού στην επικοινωνία αλλά και μέσω της άμεσης ανατροφοδότησης που προσφέρει. Η παραδοσιακή διδασκαλία  προσφέρει μεγαλύτερη εξοικείωση του σπουδαστή  καθώς χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με τον καθηγητή όσο και με τους υπόλοιπους συμμαθητές. Η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων δίνει ισχυρά κίνητρα μάθησης και βελτίωσης των επιδόσεων αλλά επίσης συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην κάλυψη των αναγκών κοινωνικοποίησης  του ατόμου. Πρόκειται για μια μορφή μάθησης με επίκεντρο τον σπουδαστή ο οποίος συμμετέχει σε πλήθος  δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη , οι οποίες έχουν ως στόχο την άμεση επαφή και εξοικείωση του μαθητή με το γλωσσικό αντικείμενο καθώς και την κουλτούρα της αντίστοιχης χώρας.

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ HYBRID

To νέο εκπαιδευτικό Hybrid πρόγραμμά μας συνδυάζει τις δύο παραπάνω μορφές εκπαίδευσης. Μαθήματα online και δια ζώσης συνδυάζονται  αρμονικά σε μια πρωτοπόρα διαδικασία της «Δια βίου Μάθησης και Εξέλιξης». Η αμεσότητα της πρόσβασης στην εκπαίδευση , η φιλικότητα προς τον σπουδαστή, οι άρτιοι καθηγητές και η χρήση των πιο σύγχρονων μέσων διδασκαλίας οδηγούν στον  πιο αποτελεσματικό τρόπο μάθησης . Τα αυξημένα οπτικοακουστικά ερεθίσματα και οι ειδικά εκπαιδευμένοι καθηγητές, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης όπου παρέχεται σωστή γνώση και ασφάλεια για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έτους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανοίγει τους ορίζοντές του στον χώρο της εκπαίδευσης και είναι προσβάσιμο σε όλες τις κοινωνικές  και ειδικές ομάδες ικανοποιώντας τις εκάστοτε ανάγκες τους, για την εκμάθηση ξένης γλώσσας. Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα της πλήρους ευελιξίας  στον καθορισμό  του προγράμματός του  καθώς μπορεί να εναλλάσσει τον τρόπο παρακολούθησης συμμετέχοντας κάθε φορά είτε δια ζώσης είτε online.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Galileo Galilei  εμπλουτίζεται και ολοκληρώνεται με πλήθος τεχνολογικών  μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι καθηγητές μας ενημερώνουν και εφοδιάζουν τις πλατφόρμες με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο καλύπτει πολύπλευρα  την εκμάθηση ξένης γλώσσας αξιοποιώντας παράλληλα και τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών μας. Στόχος είναι  μέσα από τα κατάλληλα ερεθίσματα να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν όλες οι δεξιότητες του ακουστικού και προφορικού λόγου, της γραμματικής, του λεξιλογίου και της έκθεσης. Ο σπουδαστής έχει πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο καθιστώντας έτσι το εκπαιδευτικό υλικό άμεσα προσβάσιμο και πιο φιλικό στον μαθητή.

Στο Galileo Galilei η χρήση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας δεν αναιρεί τον σημαντικό ρόλο του εκπαιδευτικού.  Η τεχνολογία δρα συνδυαστικά με την παραδοσιακή διδασκαλία και βελτιώνει την παιδαγωγική διαδικασία . Αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο  το οποίο γεφυρώνει τον σπουδαστή με την κουλτούρα της χώρας και του προσφέρει άμεση πρόσβαση σε εικόνες και εμπειρίες της γλώσσας που διδάσκεται.

Οι τάξεις του Ινστιτούτου, πλήρως εξοπλισμένες με τα πιο σύγχρονα μέσα διδασκαλίας παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Smart Tv υψηλής ευκρίνειας για προβολή υλικού,  συστήματα για καθαρότητα ήχου και εικόνας, διπλές κάμερες με δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής του καθηγητή, του πίνακα και των μαθητών της τάξης  και μικρόφωνα υψηλής ποιότητας  ,προσδίδουν αξιοπιστία στην online και δια ζώσης  εκπαίδευση.

Οι καθηγητές του Ινστιτούτου ακολουθώντας πλήρως το πρότυπο της υβριδικής διαδικασίας, αξιοποιούν όλα τα παραπάνω μέσα ώστε να πετύχουν  το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Χάρη στους άρτια καταρτισμένους καθηγητές μας στην εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και στη χρήση των μέγιστων δυνατοτήτων των τεχνολογικών εφαρμογών , η μαθησιακή διαδικασία εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες. Οι καθηγητές του Galileo Galilei, έχοντας πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της διδασκαλίας  είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τις δυνατότητες της σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, ειδικά καταρτισμένοι από τους εκπαιδευτές της πλατφόρμας Zoom/ Teams και του Edu4schools προσφέροντας ποιότητα και αξιοπιστία στο πρόγραμμα Υβριδικής Εκπαίδευσης Galileo Galilei.