Θέσεις εργασίας στην VIPA Hellas

Θέσεις εργασίας στην VIPA Hellas

Η VIPA Hellas είναι μέρος του Ελβετικού ομίλου VIPA και ασχολείται με την διεθνή εμπορία ανακτημένων υλικών (χαρτί, πλαστικό και μέταλλο). Τα κεντρικά γραφεία της Ελλάδας είναι στη Θεσσαλονίκη και απασχολεί περισσότερα από 190 άτομα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τον όμιλο στο www.vipagroup.com.

Στα πλαίσια της συνεχόμενης ανάπτυξης των εργασιών της VIPA Hellas στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να βρείτε τις νέες ανοικτές θέσεις εργασίας (German, Spanish, Italian, French Speaking): https://ourteam.vipagroup.com/vacancies

Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω θέσεις δεν σας καλύπτουν, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας εδώ.