Νέα Τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή σε Ιταλικά Πανεπιστήμια

Νέα Τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή σε Ιταλικά Πανεπιστήμια

Νέα Τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή σε Ιταλικά Πανεπιστήμια για τελειόφοιτους Λυκείου για ιταλόφωνες και αγγλόφωνες σχολές (και Online).
Για προετοιμασία και εγγραφή σε Ιταλικά Πανεπιστήμια το 2021:

1) Για αποφοίτους Λυκείου , που επιθυμούν να σπουδάσουν Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Αρχιτεκτονική με Πανιταλικές εξετάσεις, ξεκινούν εντατικά και υπερεντατικά μαθήματα προετοιμασίας.

Έναρξη Ιούνιος/Ιούλιος 2021.
Γνωρίζετε ότι:
– Από το 2007 λειτουργούν αγγλόφωνα τμήματα σε πολλά πανεπιστήμια της Ιταλίας. Ενδεικτικά: Ιατρική, Βιολογία, Φαρμακευτική, Πολυτεχνείο, Ψυχολογία κ.α
– Τα αγγλόφωνα τμήματα αυξάνονται σε αριθμό ετησίως (14 τμήματα ιατρικής/οδοντιατρικής).
– Τα Πανεπιστήμια της Ιταλίας με αγγλόφωνα τμήματα έχουν διεθνής κατάταξη και αναγνώριση.
– Τα αγγλόφωνα τμήματα αφορούν κρατικά πανεπιστήμια με χαμηλό κόστος.
– Τα αγγλόφωνα τμήματα έχουν ευκολότερη εισαγωγή, είτε μέσω εισαγωγικών εξετάσεων είτε μέσω τεστ αξιολόγησης.

Ενδεικτικά αγγλόφωνα τμήματα:
Χωρίς εξετάσεις: Νομική, Βιολογία, Φυσική, Πληροφορική
Με εισαγωγικές εξετάσεις (Multiple Choice): Ιατρική, Φαρμακευτική, Πολυτεχνείο

2) Όσοι αποφοιτούν από την Γ’ Λυκείου το έτος 2021 και επιθυμούν να εγγραφούν σε Ιταλικά Πανεπιστήμια τον Σεπτέμβριο τα οποία δεν έχουν Πανιταλικές εξετάσεις (πχ Πολιτικών Μηχανικών, Νομική, Βιολογικό, Χημικό, κλπ) μπορούν να ξεκινήσουν μαθήματα άμεσα.