Επίπεδο Β2

Εκτύπωση PDF

 

Επίπεδο 3 – Προχωρημένων – Mittelstufe

 (καλή γνώση της γλώσσας)

 

GoetheZertifikat B2

Επίπεδο Β2 (καλή γνώση της γλώσσας)

O σπουδαστής διαβάζει με άνεση χωρίς να μεταφράζει. Έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επικοινωνιακές ικανότητές του και οι συζητήσεις του, υποβοηθούμενες πάντοτε από τον καθηγητή του, είναι πάνω στα πιο ποικίλα θέματα.

Είναι σε θέση να κατανοεί την γλώσσα των media και να καταλαβαίνει περισσότερο τον κόσμο της Γερμανικής κοινωνίας, με τις δυναμικές της και την εξέλιξή της. Μπορεί να κατανοήσει τα βασικά νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων ενός σύνθετου κειμένου (κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια και εκθέσεις) και να αντλεί από αυτό πληροφορίες που θεωρεί σημαντικές.

Μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις πάνω σε θέματα που του είναι οικεία, να παίρνει θέση και να παρουσιάζει τις απόψεις καθώς και να παρουσιάζει προφορικά γενικά θέματα και θέματα που τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο. Μπορεί να συνεννοείται με ευχέρεια και αμεσότητα με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας, καθώς και να να διατυπώνει τις απόψεις του διεξοδικά και με σαφήνεια, να εξηγεί τη θέση του πάνω σε ένα επίκαιρο ζήτημα και να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

Μπορεί να παραγάγει με σαφήνεια ένα κείμενο σε ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη αλλά και να διορθώνετε κείμενα τρίτων που περιέχουν λάθη.

Το επίπεδο B2 πιστοποιείται με τα εξής πτυχία:

GoetheZertifikat B2

Οι εξετάσεις του Goethe Institut είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και καταξιωμένες και διακρίνονται για το μεγάλο τους κύρος. Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας που χορηγούνται θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικούς φορείς.

Οι εξετάσεις για το πτυχίο GoetheZertifikat B2 διεξάγονται από το Ινστιτούτου Γκαίτε τρεις φορές το χρόνο, Ιανουάριο,  Μάιο και Σεπτέμβριο.

 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας γλώσσας. Τα επίπεδα γνώσης που πιστοποιεί προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Για την επιτυχία στις εξετάσεις, χρειάζεται να έχουν βασική γνώση της ελληνικής, αφού ελέγχεται και η ικανότητα διαμεσολάβησης (από την ελληνική στην ξένη γλώσσα).

Tο ΚΠΓ αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Οι  εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο: κάθε Μάιο και κάθε Νοέμβριο. Η εξέταση για τα επίπεδα Β1 και Β2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.

 Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

 

Κανονικά Τμήματα

Τμήματα Οκτωβρίου

 Διάρκεια: Οκτώβριος - Μαϊος (8 μήνες)

 Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου B2 κι έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Goethe - Zertifikat Β2 ή το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Β2.

 

Εντατικά Τμήματα

Τμήματα Οκτωβρίου

 Διάρκεια: Οκτώβριος – αρχές Ιανουαρίου (3 μήνες)

 Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 12 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

 Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου B2 κι έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Goethe - Zertifikat B2 ή το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B2. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία B2.

 

Τμήματα Φεβρουαρίου

 Διάρκεια: Φεβρουάριος – Ιούνιος (5 μήνες)

 Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 10 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

 Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου B2 κι έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Goethe - Zertifikat B2 ή το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B2. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία B2.

 

 Θερινά Τμήματα Ιουνίου

 Διάρκεια: Ιούνιος - Οκτώβριος (5 μήνες)

 Διδασκαλία: 4 φορές την εβδομάδα , 15 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

 Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου B2 κι έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Goethe - Zertifikat B2 ή το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B2. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία B2.

Άν εχετε απορίες, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Από (email)
Θέμα
Όνομα
Πόλη/Περιοχή
Τηλέφωνο
Ερώτηση
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδίαtyskqxlu
 Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
 Αποστολή αντιγράφου στο email σας