Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Εκτύπωση PDF

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής. ( http://www.kpg.ypepth.gr/ )

 

Για την Ισπανική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα :

1. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »

2. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

3. Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

4. Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας » (από Νοέμβριο 2013)

 

Οι εξετάσεις διενεργούνται το πρώτο εικοσαήμερο του Μαΐου και του Νοεμβρίου, κάθε έτους.

 

Πίνακας αντιστοίχησης πτυχίων Ευρωπαϊκών Γλωσσών

Επίπεδα Αγγλικά Ιταλικά Ισπανικά
C2 Proficiency  CELI 5 , Superiore Superior 
C1 Advanced CELI 4, Avanzato
B2 Lower CELI 3, Diploma Intermedio
B1 PET CELI 2
A2 KET CELI 1 Inicial
A1 CELI 1

Άν εχετε απορίες, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Από (email)
Θέμα
Όνομα
Πόλη/Περιοχή
Τηλέφωνο
Ερώτηση
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδίαqhxpdlcm
 Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
 Αποστολή αντιγράφου στο email σας