Διακρίσεις

Εκτύπωση PDF

Το κέντρο ξένων γλωσσών GALILEO GALILEI επιλέχθηκε από μια ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου της Σιένα ως η καλύτερη σχολή ιταλικών ανάμεσα σε πολυάριθμα γλωσσολογικά κέντρα και Πανεπιστήμια που λειτουργούν ανά τον κόσμο.

Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο να συγκροτήσει από το πρωτότυπο διδακτικό υλικό κάθε Ινστιτούτου ή Πανεπιστημίου που επιλέχθηκε , ένα σύνολο διδακτικών μεθόδων, τρόπων προσέγγισης της διδασκαλίας, γλωσσολογικού και πολιτισμικού υλικού της ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας για να χρησιμοποιηθεί κατά τη διδασκαλία της ιταλικής, ως ξένης γλώσσας.

Σ’ αυτή την προσπάθεια το κέντρο ξένων γλωσσών GALILEO GALILEI κατέθεσε τις ειδικές διδακτικές τεχνικές του οι οποίες βοηθούν τον σπουδαστή,  να φέρει σε πέρας αποτελεσματικότερα και ευκολότερα τους στόχους του.

Το αποτέλεσμα της έρευνας δημοσιεύτηκε το 1995 στη Ρώμη με τίτλο “ Curricolo di italiano per stranieri ”